top of page

Skräddarsydda föreläsningar, workshops och rådgivning

inom problemlösning och beslutsfattande

rutin för orutin

En struktur för att systematiskt hantera det som inte går att förutse

bakgrund

Jonathan har över tio års erfarenhet inom Försvarsmakten där han bland annat har jobbat som livvakt i högriskområden. Han har utvecklat grupper och ledare att hantera okända förutsättningar och situationer med hög komplexitet. Han är känd för sin förmåga att utmana befintliga tankemönster och strukturer.

Med revolutionerande verktyg hjälper Jonathan företag att utveckla strategier för att hantera oförutsedda och hastigt föränderliga problem. Han erbjuder föreläsningar, workshops och rådgivning som utvecklar förmågan att hitta nya vägar fram när inga vägar leder rätt.

strategisk konsult och ledarskapsutvecklare
strategisk konsult och ledarskapsutvecklare
JOnathan Stolzenberg
Bakgrund

tjänster

Dessa tjänster är utformade för att ge organisationer konkreta och revolutionerande verktyg för att hantera situationer med hög komplexitet och okända förutsättningar. Ingen av dessa är en "one size fits all" - statiska standardlösningar som snabbt blir utdaterade - utan samtliga anpassas till varje unik situation och utvecklas kontinuerligt i relation till behovet.

Föreläsningar

Få en introduktion till den

icke-linjära domänen och hur ni kan förbereda er inför oförutsedda och hastigt föränderliga utamaningar.

Workshops

Testa verktyg för att hantera hög komplexitet och  okända problem. Omdefiniera er förmåga att lösa utmaningar på vägen mot framgång.

Rådgivning

Hjälper er att navigera genom okända och hastigt föränderliga förutsättningar för att hitta rätt väg fram för er och er verksamhet. 

Tjänster
Problemlösning

en icke-linjär 
problemvärld

Vi stöter på det hela tiden i vår vardag. I morgonens väderprognos, i våra projektgrupper, i löneförhandlingen med chefen, i trafiken på vägen hem, i samtal med familjen om vilken middag som ska lagas. För en del är det när de ska lämna, hämta eller natta barnen, och för en del är det väpnad strid mot en okänd motståndare.

Att något är icke-linjärt innebär att det inte utvecklar sig med beräkningsbar förutsägbarhet. Något som betedde sig på ett sätt vid den förra interaktionen behöver inte nödvändigtvis att bete sig likadant vid den kommande. Detta innebär att det sällan finns en rak väg att följa, ett konkret manus, en rutin eller givna procedurer för att ta sig från en punkt till en annan.


Detta ställer krav på oss som arbetar inom den icke-linjära domänen. När checklistor, standardprocedurer och manualer blir farliga istället för hjälpsamma behöver vi något som kan hantera den snabba förändringstakten. Vi behöver något som tillåter sig anpassas till det situationsspecifika, något som både är allmängiltigt och hjälpsamt. Något som möjliggör improvisation för att generera nya lösningar när inga förutbestämda lösningar är tillräckliga. 

Vi behöver ett icke-linjärt beslutsfattande med vilket vi kan närma oss dessa problem i jakt på en lösning, likt en väg som leder oss fram till den rätta vägen, en rutin för orutin.

Zebra Crossing
Chess
linjärt.png

För problem i förändring krävs en beslutsprocess i förändring. Det krävs en beslutsprocess som kan hantera okända förutsättningar och som inte förutsätter att färdiga lösningar redan existerar. 

Genom att närma oss problemet kan vi interagera med det utan att ha en färdig lösning. Vid varje närmande lär vi oss mer om det och på så sätt kan vi förstå och se vilka verktyg och mål som är möjliga att använda och uppnå.

Att sondera problemet i syfte att dess möjligheter och begränsningar ska blottläggas tillåter nya lösningar att skapas.  Det är denna förmåga icke-linjärt beslutsfattande syftar till, förmågan att kunna skapa en lösning i en främmande situation där vi inte redan har en färdig lösning.

Beslutsfattande
Kontakt
bottom of page